kodeks

                                                     Kodeks

Hvad kan du som spiller forvente af Samsø Dart Club?

Du vil modtage instruktion og hjælp til at udvikle og højne dit dartspil.

Du bliver en del af et fællesskab og sammenhold.

Mulighed for deltagelse i turnering, stævner og Samsø Open.

At klubben har plads til alle, der kan og vil overholde regler og vedtægter, samt nærværende kodeks.

At du har mulighed for på demokratisk vis at gøre dine holdninger gældende, via vedtagelse og revision af vedtægter, regler og kodeks.

At bestyrelsen altid kan kontaktes og dit forslag/din klage/ din indsigelse vil blive behandlet med respekt på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvad forventer Samsø Dart Club af dig?

Du er medlem af Samsø Dart Club for at spille Dart eller støtte klubben.

Du tager aktiv del i fællesskabet og er med til positivt at udvikle klubben.

Du respekterer fællesskabet ved at overholde og efterleve nærværende kodeks

Det forventes, at du er aktiv hjælper ved Samsø Open, deltager i vedligeholdelse af klublokalerne og ved andre klubarrangementer.

At du til enhver tid udviser god opførelse, der lever op til vedtægter, regler og nærværende kodeks, når du er:

I klubben.

Til alle typer stævner, både som spiller og hjælper.

Øvrige sammenhænge, hvor du repræsenterer klubben.

Det forventes, at alle af egen vilje og som minimum på opfordring, tager tavler for andre, når der spilles månedens mester eller klubmesterskab/stævne.

At en tilmelding er forpligtende, hvilket betyder, at du enten møder til tiden eller i det mindste melder afbud i god tid. Det gælder ved turneringer, stævner eller andre arrangementer, hvor du repræsenterer klubben.

At du ikke må ryge i klubbens lokaler, medbringe flasker eller være beruset foran hockeyen, når du spiller dart.

At det er helt uacceptabelt at snyde for at vinde. Ved snyd sætter du dig uden for fællesskabet og kan derfor ikke længere være en del heraf. Det er op til bestyrelsen at give advarsler eller ekskludere medlemmet.

Du respekterer, at bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at efterse at kodeks bliver overholdt og har ret til at skride ind ved overtrædelser – det er efterfølgende bestyrelsen, der tager stilling til karantæne eller eksklusion. Ved grove overtrædelser kan et bestyrelsesmedlem give en henstilling, advarsel eller bortvise et medlem.

For juniorerne gælder:

At unge under 18 år under ingen omstændigheder kan få udskænket eller må indtage alkohol i regi af eller under ansvar af Samsø Dart Club. Det kræves, at spillerne til enhver tid overholder nærværende kodeks, samt DDU’s gældende alkoholpolitik for juniorer. Nærværende regler gælder i hvilket som helst forum, både direkte og indirekte, hvor juniorerne måtte repræsenterer Samsø Dart Klub.

At der under andre sammenkomster i klubben, heller ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år.

Øvrige ændringer/gentagelser til orientering:

Tavler skal renses efter hver kamp og hætten til tusserne skal sættes på.

At der spilles maksimalt til 45 dart ved månedens mester – herefter kastes mod midten.

At månedens mester starter kl. 1930, ved senere fremmøde skal det aftales/accepteres pr. telefon. Der kan ikke deltages ved senere fremmøde.

Din mobil telefon skal stå på lydløs eller være slukket i klubben. Undtagelse herfor kan gives hvis du venter en meget vigtig samtale.

Husk at det er kasseren der kan bevilge kredit og hovedreglen er nul kredit.

Medlemmer kan til enhver tid kontakte et bestyrelsesmedlem med forslag til ændringer eller klager, der vil blive taget op på det førstkommende bestyrelses møde.